Wypracowaliśmy 77 projektów!

Brodway

Udział dzielnicy (4 702 ze 117 256 mieszkańców):

308 687,54 zł

3.86% z sumarycznej kwoty 7 999 763,12 zł

Animator:

Piotr Badoń


Projekty do realizacji:

- Ogród osiedlowy -  teren przy blokach numer 10, 8 i 16 na ul.  Morcinka. Wykonanie nowych ścieżek z nawierzchni przepuszczalnej, nasadzenie roślin, ustawienie ławek, stołów i koszy na śmieci, stworzenie labiryntu z roślin i ogrodu sensorycznego w oparciu o koncepcję architektoniczną opracowaną wraz z mieszkańcami podczas spotkań projektowych. W trakcie nasadzeń zostaną zastosowane rośliny łatwe do utrzymania. Szacunkowy koszt 270 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Nowe miejsca parkingowe - przy dwóch blokach na Alei Zagłębia Dąbrowskiego 4 ,6. Utworzenie 5 miejsc parkingowych - dwóch nowych i trzech w miejscu, w którym obecnie ustawione są pojemniki na używaną odzież i kosze na selektywną zbiórkę odpadów. Ustawienie gazonów z kwiatami na zieleńcach, na których obecnie wbrew przepisom parkowane są samochody. Szacunkowy koszt 38 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


Wspólne projektowanie:

IV spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Morcinka 4, (Dawny Zespół Szkół nr 3), 26 października godz. 16.00

Notatka ze spotkania

III spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Morcinka 4, (Dawny Zespół Szkół nr 3), 19 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

II spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Morcinka 4, (Dawny Zespół Szkół nr 3), 5 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

I spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Morcinka 4, (Dawny Zespół Szkół nr 3), 21 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Projekty wybrane przez Dzielnicowe Forum Mieszkańców do projektowania:


Spotkania zakończono


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Zespół Szkół nr 3, ul. Morcinka 4, 8 czerwca godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Zespół Szkół nr 3, ul. Morcinka 4, 31 maja godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Punkt konsultacyjny:

Klub Zodiak, ul. Tysiąclecia 10

Poniedziałek – Piątek  14.00 – 19.00


Ulice:

  •  Folwarczna
  •  Graniczna 5
  •  Komuny Paryskiej
  •  Srokowskiego (dawne: Leona Kruczkowskiego)
  •  Gustawa Morcinka
  •  Tysiąclecia 4,6,8,10,12
  •  Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 
Ładowanie...