Wypracowaliśmy 77 projektów!

Manhattan

Udział dzielnicy (6 445 ze 117 256 mieszkańców):

411 995,15 zł

5.15% z sumarycznej kwoty 7 999 763,12 zł

Animator:

Piotr Badoń


Projekty wybrane do realizacji:

- Budowa parkingu przy ul. Długiej - teren wzdłuż ul. Długiej 1 i przy bloku Długa nr 3.

Wykonanie 18 miejsc postojowych wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Długiej i przy bloku Długa nr 3.

Szacunkowy koszt 138 500,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Zielony skwerek przy Leśnej - kontynuacja projektu - skwer pomiędzy blokami na ul. Leśnej i Długiej.

Wymiana nawierzchni na istniejących chodnikach i wykonanie chodników w miejscu istniejących przedeptów. Instalacja oświetlenia, wymiana ławek, ustawienie koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych.

Szacunkowy koszt 230 000,00 zł

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Spotkajmy się w bibliotece - Filia nr 5 Biblioteki Miejskiej ul. Piłsudskiego 32.

Doposażenie biblioteki w nowości książkowe oraz przeznaczenie środków na przeprowadzenie warsztatów i spotkań autorskich oraz zakup materiałów edukacyjnych.

Szacunkowy koszt  40 000,00 zł

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


Wspólne projektowanie:

IV spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 13, Al. J. Piłsudskiego 24, (dawny Zespół Szkół nr 2), 30 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

III spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 13, Al. J. Piłsudskiego 24, (dawny Zespół Szkół nr 2), 16 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

II spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 13, Al. J. Piłsudskiego 24, (dawny Zespół Szkół nr 2), 2 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

I spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 13, Al. J. Piłsudskiego 24, (dawny Zespół Szkół nr 2), 18 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Projekty wybrane przez Dzielnicowe Forum Mieszkańców do projektowania:


Spotkania zakończono


III Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Filia Biblioteki nr 5, Al. J. Piłsudkiego 32, 28 czerwca godzina 17.00

Notatka ze spotkania


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Zespół Szkół nr 2, Al. Piłsudskiego 24, 14 czerwca godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Zespół Szkół nr 2, Al. Piłsudskiego 24, 30 maja godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Punkt konsultacyjny: 

Filia nr 5 MBP, ul. Piłsudskiego 32  

Poniedziałek 10.00 – 16.00

Wtorek 08.00 – 16.00

Środa-Piątek10.00 – 18.00

Sobota 08.00 – 14.00


Ulice:

  •  Długa 1,3,4,6
  •  Leśna 3,5,7,9,
  •  Aleja Józefa Piłsudskiego nr parzyste do nr 36  
Ładowanie...