Wypracowaliśmy 77 projektów!

Aleje

Udział dzielnicy (5 807 ze 117 256 mieszkańców):

374 180,89 zł

4.68% z sumarycznej kwoty 7 999 763,12 zł

Animator:

Piotr Seremet


Projekty do realizacji:

- Teren rekreacyjno-sportowy - ul. 11 Listopada, teren zielony z placem zabaw obok parkingu Auchan. Częściowe usunięcie starych nawierzchni, montaż nowych urządzeń na placu zabaw, ławek, koszy na śmieci, ławostołów, doświetlenie placu zabaw. Montaż urządzeń siłowni plenerowej. Szacunkowy koszt 300 180,89 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Zielony Zakątek Seniora - Plac pomiędzy blokami przy ul. Norwida nr 5 i nr 7. Nasadzenie drzew i innych roślin, wykonanie owalnego klombu na środku placu, wykonanie ciągu pieszego wokół klombu, montaż ławek oraz ławostołu.  Szacunkowy koszt 74 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


Wspólne projektowanie:

IV spotkanie - Aleje, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wyspiańskiego 1, godz. 17.00 (Dawne Gimnazjum nr 4), 23 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

III spotkanie - Aleje, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wyspiańskiego 1, godz. 17.00 (Dawne Gimnazjum nr 4), 9 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

II spotkanie - Aleje, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wyspiańskiego 1, godz. 17.00 (Dawne Gimnazjum nr 4), 26 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania

I spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wyspiańskiego 1, godz. 17.00 (Dawne Gimnazjum nr 4), 12 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Projekty wybrane przez Dzielnicowe Forum Mieszkańców Mieszkańców do projektowania:


Spotkania zakończono


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Gimnazjum nr 4, ul. Wyspiańskiego 1, 21 czerwca godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Gimnazjum nr 4, ul. Wyspiańskiego 1, 30 maja godzina 17.00

Notatka z spotkania


Punkt Konsultacyjny: Gimnazjum Nr 4, ul. Wyspiańskiego 1

Poniedziałek – Piątek  8.00 – 15.00


Ulice:

  •  11 Listopada 1A, 1B,1C, 17A, 17B,18A, 19, 20
  •   6 Sierpnia
  •   Katowicka
  •   Krasińskiego
  •   Majakowskiego
  •   Mickiewicza
  •   Norwida
  •   Przemysłowa
  •   Słowackiego
  •   Wyspiańskiego  
Ładowanie...