Wypracowaliśmy 77 projektów!

Mydlice Południowe

Udział dzielnicy (9 072 ze 117 256 mieszkańców):

567 697,44 zł

7.1% z sumarycznej kwoty 7 999 763,12 zł

Animator:

Ewa Stęplewska


Projekty do realizacji:

- Plac Aktywności Mieszkańców etap III - ul. Grynia 11 (dawna ul. Dąbskiego ) i ul. Ludowa 9.

Stworzenie nowego placu zabaw wyposażonego w urządzenia zabawowe, ławki, kosze, ogrodzenie na nawierzchni poliuretanowej, posadzenie trawy. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Szacunkowy koszt 250 000,00 zł.

Stan realizacji: Projekt zrealizowany.

- Parking i Skwer - Stare Mydlice ul. Legionów Polskich 95-105.

Wykonanie możliwie największej ilości miejsc parkingowych (10 - 20) i drogi dojazdowej. Prace ziemne konieczne dla realizacji projektu oraz wyrównanie terenu pod skwer i wyznaczenie ścieżek. Szacunkowy koszt 250 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Biblioteka - spotkanie z kulturą - ul. Legionów Polskich 131.

Zakup nowości książkowych: książki tradycyjne i audiobooki. Gry na konsolę PS3, podłoga interaktywna, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne, artykuły szkolne i biurowe. Szacunkowy koszt 67 697,44 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowujące


Wspólne projektowanie:

III spotkanie - Zespół Szkół Muzycznych, ul. J. Dąbskiego 17, 18 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

II spotkanie - Zespół Szkół Muzycznych, ul. J. Dąbskiego 17, 4 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

I spotkanie - Zespół Szkół Muzycznych, ul. J. Dąbskiego 17, 20 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Projekty wybrane przez Dzielnicowe Forum Mieszkańców do projektowania:


Spotkania zakończone


III Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Klub Osiedlowy Krąg, ul. Ludowa 19A, 27 czerwca godz. 17.00 - rozpoczęcie Spotkania w Klubie Krąg, następnie przewidziano spacer badawczy

Notatka ze spotkania


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Klub Osiedlowy Krąg, ul. Ludowa 19A, 9 czerwca godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Jakuba Dąbskiego 17, 31 maja godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie mapujące: Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Jakuba Dąbskiego 17, 27 marca godz. 17.00


Punkt konsultacyjny: Filia nr 18 MBP, ul. Legionów Polskich 131a

Poniedziałek 10.00 – 16.00

Wtorek 08.00 – 16.00

Środa - Piątek10.00 – 18.00

Sobota 08.00 – 14.00


Ulice:

  •   Wirgiliusza Grynia (dawne: Jakuba Dąbskiego)
  •   Jaworowa od nr 15 do nr 40
  •   Legionów Polskich 95-155
  •   Ludowa
  •   Mireckiego 17, 19, 21, 58-88
  •   Starościńska
  •   Wolska
  •   Zdrowa
  •   Ziemna
Ładowanie...