Wypracowaliśmy 77 projektów!

Mydlice Północne

Udział dzielnicy (6 293 ze 117 256 mieszkańców):

402 986,11 zł

5.04% z sumarycznej kwoty 7 999 763,12 zł

Animator:

Ewa Stęplewska


Projekty do realizacji:

- „Dąbrowski Nikisz" Rewitalizacja Historycznego Osiedla Robotniczego przy Hucie Bankowej - teren „Dąbrowskiego Nikiszu” - rejon ul. Żeromskiego.

Działania miękkie - warsztaty na terenie „Dąbrowskiego Nikiszu” integrujące mieszkańców dzielnicy. Podjęcie partnerskiej dyskusji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi rewitalizacją osiedla.

Szacunkowy koszt 20 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego na osiedlu Mydlice Północ oraz powiększenie parkingu + remont chodnika przy ul. Łukasińskiego 17 i Chopina 30A - ul. Dąbrowskiego 38-44 ,ul. Łukasińskiego 17 i ul. Chopina 30A.

Remont chodnika do szer. 2m o pow.  850m2 oraz wyznaczenie 8 miejsc parkingowych.

Szacunkowy koszt 275 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Psigród, czyli osiedlowy plac zabaw i szkoleń dla czworonogów - skwer przy ul. Żeromskiego.

Projekt zagospodarowania terenu, dostawa i montaż urządzeń typu agility, wykonanie ogrodzenia.

Szacunkowy koszt 100 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


Wspólne projektowanie:

III spotkanie - Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6A, 10 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

II spotkanie - Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6A, 26 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania

I spotkanie - Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6A, 12 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Projekty wybrane przez Dzielnicowe Forum Mieszkańców do projektowania:


Spotkania zakończone


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6A,  14 czerwca godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6A,  22 maja godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie mapujące: Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6A,  23 marca godz. 17.00


Punkt konsultacyjny: Zespół Szkół Sportowych, ul. Chopina 34

Poniedziałek - piątek 12.00 – 18.00

Sobota 08.00 – 12.00


Ulice:

 •   Chopina
 •   Dąbrowskiego nr parzyste od nr 24 do nr 44
 •   Legionów Polskich 38A, 54, 56, 87, 87A
 •   Łukasińskiego
 •   Mireckiego 2-16, 20, 22-54
 •   Perla
 •   Siemońska
 •   Sienkiewicza nr parzyste od 2 do 20 A
 •   Sobieskiego 35, 45
 •   Szpitalna
 •   Wiejska
 •   Żeromskiego  
Ładowanie...