Wypracowaliśmy 77 projektów!

Stary Gołonóg

Udział dzielnicy (4 882 ze 117 256 mieszkańców):

319 356,14 zł

3.99% z sumarycznej kwoty 7 999 763,12 zł

Animator:

Mariusz Stefaniak


Projekty wybrane do realizacji:

- Monitoring na ul. Wybickiego - dwa punkty montażu kamer: (1) Skrzyżowanie ul. Wybickiego. z ul. Tierieszkowej, po stronie osiedla Cedlera w rejonie przejścia dla pieszych; (2) przystanek autobusowy na ul. Wybickiego Montaż dwóch kamer wraz z infrastrukturą do transferu i zapisu sygnału. Szacunkowy koszt 119 356,14 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Usprawnienie ruchu drogowego na ul. Krasickiego i ul. Bema - na terenie zielonym przy ul. Bema, wzdłuż ogrodzenia  z terenem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz przy ul. Krasickiego 4, na wysokości południowej ściany bloku przy ul. Krasickiego 4. Projekt obejmuje budowę nowych miejsc parkingowych prostopadłych, z kostki betonowej bezfazowej przy ul. Bema oraz utwardzenie fragmentu terenu i oznakowanie poziome na jezdni dla służb  tzw. „koperta” przy ul. Krasickiego 4. Szacunkowy koszt 200 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


Wspólne projektowanie:

III spotkanie - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Prusa 3, 10 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

II spotkanie - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Prusa 3, 2 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

I spotkanie - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Prusa 3, 11 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Projekty wybrane przez Dzielnicowe Forum Mieszkańców do projektowania:


Spotkania zakończono


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,  ul. Prusa 3, 8 czerwca godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dizelnicowych Forów Mieszkańców: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,  ul. Prusa 3, 23 maja godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie mapujące: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,  ul. Prusa 3, 21 marca godz. 17.00


Punkt konsultacyjny: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Prusa 3

Poniedziałek – piątek   08.00 – 18.00

Sobota 08.00 – 13.00


Ulice:

 •   Bema
 •   Dzieci Wrześni
 •   III Powstania Śląskiego
 •   Kasprzaka 2-14
 •   Kosmonautów 4,6
 •   Krasickiego
 •   Eugeniusza Kwiatkowskiego
 •   Aleja Józefa Piłsudskiego 31, 33, 44 ,46
 •   Prusa
 •   Pusta
 •   Imielskiego (dawna: Szenwalda)
 •   Marii Szulc
 •   Tysiąclecia 1, 3, 5, 7, 9, 11
 •   Wiśniowa
 •   Wodna
 •   Wybickiego 4,6,8,10,12  
Ładowanie...