Wypracowaliśmy 77 projektów!

Zielona-Korzeniec-Dziewiąty

Udział dzielnicy (5 147 ze 117 256 mieszkańców):

335 062,69 zł

4.19% z sumarycznej kwoty 7 999 763,12 zł

Animator:

Piotr Badoń


Projekty do realizacji:

- Remont drogi przy Zespole Szkół Ekonomicznych - droga prowadząca do Zespołu Szkół Ekonomicznych. Od ul. Zawidzkiej (dawna Łańcuckiego).

Remont nawierzchni istniejącej drogi. Szacunkowy koszt 120 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Budowa placów zabaw i Skwerki rodzinne - przy ul.Dubois przed Przedszkolem nr 6.

Zbudowanie placu zabaw oraz skwerku rodzinnego w oparciu o sugestie mieszkańców przedstawione podczas spotkań projektowych i stworzoną na ich podstawie koncepcję architektoniczną. Szacunkowy koszt 215 062,69 zł.

Stan realizacji: Środki ujęte jako niewygasające. Umowa zawarta z terminem realizacji do 30.05.2019r.


Informacja ze spotkania podsumowującego


Mapa pomysłów i projektów


Wspólne projektowanie:

V spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56,  (dawny Zespół Szkół nr 1), 30 października godz. 16.00

Notatka ze spotkania

IV spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56, (dawny Zespół Szkół nr 1), 24 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

III spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56, (dawny Zespół Szkół nr 1), 9 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

II spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56, (dawny Zespół Szkół nr 1), 25 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania

I spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56, (dawny Zespół Szkół nr 1), 11 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Projekt wybrany przez Dzielnicowe Forum Mieszkańców do projektowania:


Spotkania zakończono


III Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6A, 27 czerwca godz. 17.00

Notatka ze spotkania


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Zespół Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56, 13 czerwca godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Zespół Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56, 29 maja godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie mapujące: Zespół Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56, 27 marca godz. 17.00


Punkt konsultacyjny: Zespół Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56

Poniedziałek-piątek 8.30 – 14.30

sobota: 10.00-13.00  


Ulice:

 •   Władysława Adamskiego
 •   Adama Asnyka
 •   Aleja Józefa Piłsudskiego 5
 •   Bartosza Głowackiego
 •   Bohomolca
 •   Ciasna
 •   Cupiała
 •   Dembowskiego
 •   Jana Długosza
 •   Dolna
 •   Duboisa
 •   Dudkiewicza
 •   Dziewiąty
 •   Filtrowa
 •   Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
 •   Furmana
 •   Gałczyńskiego
 •   Graniczna od nr 11 do nr 127
 •   Granitowa
 •   Grunwaldzka
 •   Hempla
 •   Heleny Płotnickiej (dawne: Hibnera)
 •   Janowska
 •   Jana Kasprowicza
 •   Jana Kochanowskiego
 •   Kilińskiego
 •   Konopnickiej 25A, 25B, 25C, 31-35A, 37A, 39, 39A, 41-136
 •   Korzeniec
 •   Józefa Kraszewskiego
 •   Polcera (dawne: Krzynówki)
 •   Letnia
 •   Limanowskiego
 •   Zawidzkiej (dawne: Łańcuckiego)
 •   Łącząca
 •   Kotarbińskiego (dawne: 9 Maja)
 •   Malinowe Górki
 •   Mała
 •   Rogolewicza (dawne: Marchlewskiego)
 •   Narodowa
 •   Napierskiego-Kostki
 •   Odrodzenia
 •   Olszowa
 •   Ignacego Paderewskiego
 •   Pękalskich
 •   Piaskowa
 •   Plater
 •   Powstańców
 •   Północna
 •   Prosta
 •   Przodowników
 •   Reja
 •   Równa
 •   Robotnicza
 •   Braci Wilkoszewskich (dawne: Sawickiej)
 •   Siewierska
 •   Józefa Skalskiego
 •   Stalowa
 •   Stanisława Konarskiego
 •   Sztygarska
 •   Śliwińskiego
 •   Średnia
 •   Twarda
 •   Ursyna Niemcewicza
 •   Urbańskiego
 •   Wspólna
 •   Wróblewskiego 1-44
 •   Zapolskiej
 •   Zielona
 •   Zielona Dolina
 •   Żytnia
Ładowanie...