Wypracowaliśmy 77 projektów!

Strzemieszyce Małe

Udział dzielnicy (1 386 ze 117 256 mieszkańców):

112 148,22 zł

1.4% z sumarycznej kwoty 7 999 763,12 zł

Animator:

Sebastian Kamieniarz


Projekt  do realizacji:

- Droga do Anny - pobliże kościoła i posesji nr 30 - 40 przy ul. Anny. Utwardzenie nawierzchni we wskazanej lokalizacji. Szacunkowy koszt 112 724,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


Wspólne projektowanie:

I spotkanie - Świetlica Środowiskowa, ul. Główna 61, 18 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Projekt wybrany przez Dzielnicowe Forum Mieszkańców do projektowania:


Spotkania zakończono


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Główna 61,  9 czerwca godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Główna 61,  26 maja godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie mapujące: Świetlica Środowiskowa, ul. Główna 61,  24 marca godz. 17.00


Punkt konsultacyjny: Świetlica Środowiskowa, ul. Główna 61

Poniedziałek – piątek   14.00 – 18.00

Sobota:10.00-13.00


Ulice:

 •   Anna
 •   Cisowa
 •   Główna
 •   Grzybowa
 •   Kawa
 •   Kazdębie
 •   Koksownicza
 •   Lipówka
 •   Składowa
 •   Jodłowa
 •   Zakawie
Ładowanie...