Wypracowaliśmy 77 projektów!

Łosień

Udział dzielnicy (1 439 ze 117 256 mieszkańców):

115 289,53 zł

1.44% z sumarycznej kwoty 7 999 763,12 zł

Animator:

Ilona Barańska-Węzik


Projekty do realizacji:

- Zagospodarowanie terenu za Remizą OSP w Łośniu - teren za budynkiem Remizy OSP, ul. Gołonoska 33. Budowa zadaszenia o konstrukcji metalowej, poszycie dachowe lekkie, bezpieczne, trwałe. Powierzchnia zadaszenia maksymalnie możliwa za środki przeznaczone na ten projekt. Szacunkowy koszt 107 000,00 zł.

Stan realizacji: Środki ujęte jako niewygasające. Umowa zawarta z terminem realizacji do 26.05.2019r.

- Doposażenie Biblioteki Filii nr 13 – ul. Pocztowa 3. Zakup nowości książkowych - 5 000,00 zł, doposażenie kącika dla dzieci - 2 289,53 i spotkania autorskie - 1 000,00 zł Szacunkowy koszt 8 289,53 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


Wspólne projektowanie:

II spotkanie - Świetlica Środowiskowa ul. Pocztowa 3, 25 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania

I spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Gołonoska 23, 11 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Projekt wybrany przez Dzielnicowe Forum Mieszkańców do projektowania:


Spotkania zakończono


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Gołonoska 23, 14 czerwca godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Gołonoska 23, 1 czerwca godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie mapujące: Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Gołonoska 23, 28 marca godz. 17.00


Punkt konsultacyjny: Filia nr 13 MBP, ul. Pocztowa 3

Poniedziałek10.00 – 15.00

Wtorek 08.00 – 15.00

Środa-Piątek 10.30 – 17.30

Sobota 08.00 – 14.00

 


Ulice:

  •   Gołonoska
  •   Łaskowa
  •   Orna
  •   Pocztowa
  •   Przedziałowa
  •   Zagrabie
  •   Ząbkowicka  
Ładowanie...