Wypracowaliśmy 77 projektów!

Kuźniczka Nowa

Udział dzielnicy (208 ze 117 256 mieszkańców):

42 328,16 zł

0.53% z sumarycznej kwoty 7 999 763,12 zł

Animator:

Ilona Barańska-Węzik


Projekt do realizacji:

- Kontynuacja ciągu pieszego do urządzeń siłowni plenerowej - Świetlica Środowiskowa ul. Kuźniczka Nowa 48. Wykonanie ciągu pieszego z nawierzchni asfaltowej z obrzeżami dwustronnymi. Szacunkowy koszt  42 328,16 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


Wspólne projektowanie:

I spotkanie - Świetlica Środowiskowa, ul. Kuźniczka Nowa 48, 19 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Projekt wybrany przez Dzielnicowe Forum Mieszkańców do projektowania:


Spotkania zakończono


III Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Kuźniczka Nowa 48, 19 czerwca godzina 17.00

Notatka ze spotkania


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Kuźniczka Nowa 48, 8 czerwca godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Kuźniczka Nowa 48,  23 maja godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie mapujące: Świetlica Środowiskowa, ul. Kuźniczka Nowa 48,  21 marca godz. 17.00


Punkt konsultacyjny: Świetlica Środowiskowa, ul. Kuźniczka Nowa 48  

Poniedziałek – piątek   14.00 – 18.00

Sobota: 10.00-13.00


Ulice:

  • Kuźniczka Nowa
Ładowanie...