Wypracowaliśmy 77 projektów!

Okradzionów

Udział dzielnicy (728 ze 117 256 mieszkańców):

73 148,56 zł

0.91% z sumarycznej kwoty 7 999 763,12 zł

Animator:

Ilona Barańska-Węzik


Projekt do realizacji:

- Doposażenie placu zabaw na terenie placu szkolnego S.P. nr 28 - teren obok budynku Szkoły Podstawowej  nr 28 przy ul. Górnej 1. Przebudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw. Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych oraz nawierzchni z mat przerostowych. Szacunkowy koszt 73 148,56 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


Wspólne projektowanie:

III spotkanie - Świetlica Środowiskowa ul. Białej Przemszy 23, 13 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

II spotkanie - Świetlica Środowiskowa ul. Białej Przemszy 23, 29 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania

I spotkanie - Świetlica Środowiskowa ul. Białej Przemszy 23, 15 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Projekty wybrane przez Dzielnicowe Forum Mieszkańców do projektowania


Spotkania zakończono


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Białej Przemszy 23, 12 czerwca godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Białej Przemszy 23, 29 maja godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie mapujące: Świetlica Środowiskowa, ul. Białej Przemszy 23, 27 marca godz. 17.00


Punkt konsultacyjny: Świetlica Środowiskowa, ul. Białej Przemszy 23

Poniedziałek - piątek 14.00 – 18.00

Sobota:10.00-13.00


Ulice:

  •   Białej Przemszy
  •   Górna
  •   Ziołowa
Ładowanie...