Wypracowaliśmy 77 projektów!

Piekło

Udział dzielnicy (777 ze 117 256 mieszkańców):

76 052,79 zł

0.95% z sumarycznej kwoty 7 999 763,12 zł

Animator:

Monika Kosmala


Projekt do realizacji:

- Remont nawierzchni jezdni przy ul. Jasnej - droga wewnętrzna, ul. Jasna. Remont nawierzchni jezdni w zakresie możliwym za kwotę środków dla dzielnicy stanowiący kontynuację remontu zrealizowanego z poprzedniej edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Szacunkowy koszt 76 052,79 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


Wspólne projektowanie:

I spotkanie - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Przystań”, ul. Jasna 29, 20 września godz. 17.00      

Notatka ze spotkania 


Mapa pomysłów i projektów


Projekty wybrane przez Dzielnicowe Forum Mieszkańców do projektowania:


Spotkania zakończono


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przystań ul . Jasna 29, 14 czerwca godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35, 31 maja godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie mapujące: Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35, 29 marca godz. 17.00


Punkt konsultacyjny: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”, ul. Jasna 29

Poniedziałek - piątek 07.30 – 15.30

Sobota 9.00 – 11.00


Ulice:

  • Parkowa
  • Tadeusza Jasińskiego
  • Brzozowa
  • Zuchów
  • Zakładowa
  • Jasna
  • Zakątek
  • Józefa Unruga
  • Wczasowa
Ładowanie...