Wypracowaliśmy 77 projektów!

Osiedle Młodych Hutników

Udział dzielnicy (3 310 ze 117 256 mieszkańców):

226 183,70 zł

2.83% z sumarycznej kwoty 7 999 763,12 zł

Animator:

Sylwia Szałwińska


Projekty do realizacji:

- Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej miejscem przyjaznym mieszkańcom osiedla Młodych Hutników - Filia Nr 10 MBP, Al. Zwycięstwa 91. Zakup książek i zakup podłogi interaktywnej wraz z oprogramowaniem. Zorganizowanie spotkań autorskich.

Szacunkowy koszt 26 183,70 zł.

Stan realizacji: Zrealizowane.

- Uporządkowanie terenów zewnętrznych - teren Osiedla Młodych Hutników wskazany przez mieszkańców na spotkaniach projektowych – zgodnie ze stworzoną mapą. Budowa parkingu na 14 miejsc parkingowych naprzeciw szkoły. Wykonanie chodnika przy bloku 89. Wybudowanie chodnika wzdłuż ogrodzenia przedszkola. Budowa parkingu na 6 miejsc parkingowych obok przedszkola przy garażach. Budowa parkingu na 8 miejsc parkingowych.

Szacunkowy koszt 200 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


Wspólne projektowanie:

II spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 31, Al. Zwycięstwa 77, 28 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania

I spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 31, Al. Zwycięstwa 77, 14 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Projekty wybrane przez Dzielnicowe Forum Mieszkańców do projektowania:


Spotkania zakończono


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Szkoła Podstawowa nr 31 , Al. Zwycięstwa 77, 9 czerwca godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Szkoła Podstawowa nr 31 , Al. Zwycięstwa 77, 26 maja godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie mapujące: Szkoła Podstawowa nr 31 , Al. Zwycięstwa 77,  24 marca godz. 17.00


Punkt konsultacyjny: Filia nr 10 MBP, ul. Zwycięstwa 91

Godziny otwarcia podczas głosowania:

Poniedziałek 10.00 - 16.00 Wtorek 8.00 - 16.00 Środa 10.30 - 17.30 Czwartek 10.30 - 17.30 Piątek 10.30 - 17.30 Sobota 8.00 - 14.00


Ulice:

  • Aleja Zwycięstwa 79,81,83,85,87,89,91,93,95
  • Europejska
  • Konstytucji 54-83
Ładowanie...