Wypracowaliśmy 77 projektów!

Trzebiesławice

Udział dzielnicy (1 058 ze 117 256 mieszkańców):

92 707,66 zł

1.16% z sumarycznej kwoty 7 999 763,12 zł

Animator:

Monika Kosmala


Projekt do realizacji:

- Nowa nawierzchnia pod nowym zadaszeniem - teren przy Remizie OSP, ul. Modrzewiowa 47. Wykonanie nowej nawierzchni do tańczenia pod nowym zadaszeniem, wyburzenie starej sceny. Szacunkowy koszt 92 707,66 zł.

Stan realizacji: Zadanie odebrane, w trakcie rozliczenia.


Informacja ze spotkania podsumowującego


Wspólne projektowanie:

I spotkanie - Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 24, 14 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Projekt wybrany przez Dzielnicowe Forum Mieszkańców do projektowania:


Spotkania zakończono


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 24, 9 czerwca godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 24, 23 maja godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie mapujące: Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 24, 20 marca godz. 17.00


Punkt konsultacyjny: Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 24  

Poniedziałek - piątek 08.00 – 15.00

Sobota: 09.00-11.00


Ulice:

  •   Dworska
  •   Gródki
  •   Modrzewiowa
  •   Strażacka
  •   Św. Stanisława Kostki
  •   Trzebiesławicka,
  •   Uczniowska
  •   Zachodnia
  •   Złota
Ładowanie...