Wypracowaliśmy 77 projektów!

Łęknice

Udział dzielnicy (2 724 ze 117 256 mieszkańców):

191 451,48 zł

2.39% z sumarycznej kwoty 7 999 763,12 zł

Animator:

Piotr Badoń


Projekty do realizacji:

- Dokończenie budowy oraz doświetlenie miejsc postojowych - teren przy blokach na ul. Topolowej 20 i 22.

Ustawienie 6 lamp z podwójnymi wysięgnikami na terenie parkingu. Szacunkowy koszt 108 000,00 zł.

Stan realizacji: Trwa drugie postępowanie przetargowe.

- Poszerzenie drogi dojazdowej - osiedlowej - wzdłuż drogi osiedlowej prowadzącej od bloku przy ul. Topolowej 24 w kierunku sklepu Lewiatan.

Utworzenie 6 miejsc parkingowych, przeniesienie dwóch lamp znajdujących się na terenie tworzonych miejsc parkingowych na chodnik biegnący wzdłuż drogi. Szacunkowy koszt 35 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Czym żyje miasto - plac przy sklepie Lewiatan i przychodni oraz teren przy placu zabaw i siłowni pod chmurką w pobliżu bloków przy ul. Topolowej 26.

Ustawienie dwóch słupów ogłoszeniowych. Szacunkowy koszt 7 000,00zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

Nowości na dzień dobry - Filia nr 20 Biblioteki Miejskiej ul. Topolowa 32.

Doposażenie biblioteki: zakup nowości książkowych oraz sprzętu komputerowego (komputery, tablety), który zostanie udostępniony mieszkańcom w bibliotece osiedlowej. Szacunkowy koszt 41 451,48 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


Wspólne projektowanie:

III spotkanie - Zespół Szkół nr 4 ul. Łęknice 35, 10 października godz. 17.00

Notatka ze spotkania

II spotkanie - Zespół Szkół nr 4 ul. Łęknice 35, 26 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania

I spotkanie - Zespół Szkół nr 4 ul. Łęknice 35, 12 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Projekty wybrane przez Dzielnicowe Forum Mieszkańców do projektowania:


Spotkania zakończono


III Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Filia Biblioteki nr 20, ul. Topolowa 32, 30 czerwca godzina 17.00

Notatka z spotkania


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35, 19 czerwca godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35, 22 maja godzina 17.00

Notatka ze spotkania


Spotkanie mapujące: Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35, 20 marca godz. 17.00


Punkt konsultacyjny: Filia nr 20 MBP, ul. Topolowa 32

Poniedziałek 10.00 – 16.00

Wtorek 08.00 – 16.00

Środa-Piątek 10.00 – 18.00

Sobota 08.00 – 14.00


Ulice:

  •   Bukowa
  •   Klonowa
  •   Łęknice
  •   Podłęknicka
  •   Topolowa
  •   Wesoła
  •   Wróblewskiego 50-58

 

Ładowanie...