Wypracowaliśmy 77 projektów!

Historia DBP

Prace nad Dąbrowskim Budżetem Partycypacyjnym zainicjowane zostały w 2012 r. przez grupę ds. wypracowania mechanizmu Budżetu Obywatelskiego dla Dąbrowy Górniczej. W grupie pracowali przedstawiciele Prezydenta Miasta, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wypracowany przez grupę model został poddany konsultacjom społecznym. 30 stycznia 2013 roku Rada Miejska przyjęła Uchwałę nr XXIII/457/13 w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2014 rok.

To jedna z pierwszych procedur tego typu w kraju i pierwsza w woj.śląskim. Partycypacyjny sposób przygotowania i wypracowane zasady pozwalają nazwać go budżetem partycypacyjnym.

Dotychczas, w ramach czterech ostatnich edycji, złożyliście państwo 946 projektów, z czego 244 zostały przez Państwa wybrane do realizacji, a ich łączna wartość przekracza 29 mln zł.. Pierwsza edycja DBP to 27 dzielnic, 5 mln złotych i 250 złożonych projektów. Trzy kolejne edycje to 8 mln złotych i zwiększenie liczby dzielnic do 35. W ostatniej edycji z 213 zgłoszonych projektów pod głosowanie trafiło 122. Ponad 23 tys. mieszkańców wybrało do realizacji najważniejsze dla mieszkańców projekty. To dzięki przeprowadzanym ewaluacją w trakcie tych czterech lat wniosek mieszkańców zmieniana została m.in. liczba dzielnic, zasady zgłaszania projektów oraz głosowania.

W roku 2016 nadszedł czas na ostatnią IV edycję w tej formule. Właśnie w tym jubileuszowym roku wykonaliśmy kolejny krok ku doskonaleniu Dąbrowskiej procedury i przy Państwa udziale oraz na bazie doświadczeń z ostatnich lat przygotowaliśmy zupełnie nowy model DBP 2.0. We wrześniu 2016 roku powstał zespół, który miał za zadanie wypracować nowy model DBP. Po wielu burzliwych dyskusjach i niemal półrocznej pracy, udało nam się.

Nowy model jest procesem innowatorskim, dzięki rozwiązaniom które przewiduje. Jest to budżet, który poza swoją podstawową rolą, pełni też funkcję edukacyjno – integracyjną.

Chcemy ograniczyć do minimum kwestię głosowania, gdyż często rodzi ona sytuacje konfliktowe, zamiast tego stawiamy na konsensus, umiejętność owocnej dyskusji i dochodzenie do wspólnych wniosków. Ważne jest dla nas to, aby mieszkańcy potrafili spoglądać na swoje dzielnice wspólnym okiem. Okiem jedności, empatii i zrozumienia wzajemnych potrzeb.

Mamy nadzieję, że w nowej procedurze, będziecie Państwo uczestniczyć równie aktywnie jak w poprzednich edycjach. To nasza wspólna sprawa, wspólne sukcesy i wspólny dom. Pamiętajmy o tym i dbajmy, aby aktywność obywatelska była zawsze mocną stroną miasta.

Ładowanie...