Wypracowaliśmy 77 projektów!

Projekty mieszkańców

Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu mieszkańcy miasta mogli współdecydować o lokalnych wydatkach. Poniżej prezentujemy listę projektów.

Wybierz dzielnicę:

 • Aleje (2 projekty)

  Budżet: 374 180,89 zł (4.68%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Teren rekreacyjno-sportowy

  Szacunkowy koszt: 300 180,89 zł

  ul. 11 Listopada, teren zielony z placem zabaw obok parkingu Auchan
  Częściowe usunięcie starych nawierzchni, montaż nowych urządzeń na placu zabaw, ławek, koszy na śmieci,  ławostołów, doświetlenie placu zabaw. Montaż urządzeń siłowni plenerowej.

  Nazwa projektu: Zielony Zakątek Seniora

  Szacunkowy koszt: 74 000, 00 zł

  Plac pomiędzy blokami przy ul. Norwida nr 5 i nr 7.
  Nasadzenie drzew i innych roślin, wykonanie owalnego klombu na środku placu, wykonanie ciągu pieszego wokół klombu, montaż ławek oraz ławostołu.


 • Antoniów (1 projekt)

  Budżet: 70 481,41 zł (0.88%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Zagospodarowanie strefy rekreacyjno-sportowej

  Szacunkowy koszt: 70 481,41 zł

  Plac przy Świetlicy Środowiskowej ul. Spacerowa 4 w miejscu starego boiska.
  Budowa boiska do streetballa. Wykonanie nowej nawierzchni wraz z piłkochwytem z trzech stron, dwoma ławkami, koszem na odpady.


 • Błędów (1 projekt)

  Budżet: 114 696,83 zł (1.43%)

  Projekt wybrany w głosowaniu

  Nazwa projektu: Remiza OSP i Miejsce spotkań

  Szacunkowy koszt: 114 696,83 zł

  1. Remont remizy OSP Błędów:
  - podłoga w kameralnej sali pamięci,
  - odświeżenie ścian i sufitów – malowanie,
  - zakup krzeseł, stolików,
  - inne prace lub doposażenie.

  2. Miejsce spotkań:
  - nowe ławostoły betonowe, blat drewniany.
  - zadaszenie nad nowymi ławostołami.


 • Brodway (2 projekty)

  Budżet: 308 687,54 zł (3.86%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Ogród osiedlowy

  Szacunkowy koszt: 270 000, 00 zł

  Teren przy blokach numer 10, 8 i 16 na ul. Morcinka.
  Wykonanie nowych ścieżek z nawierzchni przepuszczalnej, nasadzenie roślin, ustawienie ławek, stołów i koszy na śmieci, stworzenie labiryntu z roślin i ogrodu sensorycznego w oparciu o koncepcję architektoniczną opracowaną wraz z mieszkańcami podczas spotkań projektowych. W trakcie nasadzeń zostaną zastosowane rośliny łatwe do utrzymania.

  Nazwa projektu: Nowe miejsca parkingowe

  Szacunkowy koszt: 38 000,00 zł

  Przy dwóch blokach na Alei Zagłębia Dąbrowskiego 4, 6.

  Utworzenie 5 miejsc parkingowych - dwóch nowych i trzech w miejscu, w którym obecnie ustawione są pojemniki na używaną odzież i kosze na selektywną zbiórkę odpadów. Ustawienie gazonów z kwiatami na zieleńcach, na których obecnie wbrew przepisom parkowane są samochody.
   


 • Gołonóg (3 projekty)

  Budżet: 295 233,25 zł (3.69%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Przyjazna biblioteka/Kultura i wiedza w bibliotece

  Szacunkowy koszt: 30 233,25 zł

  Filia nr 3 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Wybickiego 3a

  Zakup książek - 17 733,25 zł, zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego - 7 500,00 zł. Organizacja spotkań autorskich - 5 000,00 zł.

  Nazwa projektu: EKO Parking/ Przyjazny parking

  Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł

  Lokalizacja wzdłuż drogi wewnętrznej od budynku przy Al. J. Piłsudskiego 75 w stronę hydroforni i Szkoły Podstawowej nr 18.

  Wykonanie nowych miejsc parkingowych (nawierzchnia ażurowa), oświetlenia (nowa lampa LED) , zieleń (żywopłot), wymiana/naprawa nawierzchni jezdni (asfalt).

  Nazwa projektu: Dział komiksu i rysunku

  Szacunkowy koszt: 15 000,00 zł

  Filia nr 3 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Wybickiego 3a.

  Zakup komiksów - 11 000,00 zł, zakup literatury związanej z plastyką - 2 500,00 zł, zakup stolików - 1 500,00 zł.


 • Kasprzak (7 projektów)

  Budżet: 519 985,09 zł (6.5%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Parking osiedlowy przy bloku Kasprzaka 18

  Szacunkowy koszt: 45 000,00 zł

  ul. Kasprzaka 18

  Wykonanie parkingu na 10 miejsc oraz dokumentacji projektowej dla całej przewidzianej projektem przestrzeni.

  Nazwa projektu: Remont chodnika w rejonie bloków Kosmonautów 3-5

  Szacunkowy koszt: 80 000 zł

  Teren na wysokości bloków na ul. Kosmonautów 3-5.

  Wymiana nawierzchni chodnikowej wraz z nawiązaniem do wyremontowanych wcześniej fragmentów. Montaż słupków uniemożliwiających parkowanie na chodniku przy krawężnikach od strony jezdni.

  Nazwa projektu: Zakup i montaż huśtawki „Bocianie gniazdo”

  Szacunkowy koszt: 25 000,00 zł

  ul. Kasprzaka nr 58,64

  Montaż urządzenia we wskazanym miejscu - na placu zabaw pomiędzy blokami.

  Nazwa projektu: Chodnik kierunek południe

  Szacunkowy koszt: 85 000,00 zł

  Ciąg chodnika od bloku na ul. Tysiąclecia 33 do głównego biegu ul. Tysiąclecia

  Wymiana nawierzchni chodnikowej wraz z dojściem do bloku na ul. Tysiąclecia 37.

  Nazwa projektu: Nowe książki dla biblioteki

  Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł

  Filia nr 7, Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Kasprzaka 46

  Zakup książek do biblioteki.

  Nazwa projektu: Zakup i montaż urządzenia natryskowego na placu Hutnika

  Szacunkowy koszt: 114 000,00 zł

  Plac Hutnika, zgodnie z dokumentacją techniczną.

  Montaż kurtyny wodnej wraz z instalacją.

  Nazwa projektu: II etap modernizacji placu Hutnika

  Szacunkowy koszt: 150 985,09 zł

  Plac Hutnika, zgodnie z dokumentacją techniczną.

  Remont ciągów pieszych.


 • Kuźniczka Nowa (1 projekt)

  Budżet: 42 328,16 zł (0.53%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Kontynuacja ciągu pieszego do urządzeń siłowni plenerowej

  Szacunkowy koszt: 42 328,16 zł

  Świetlica Środowiskowa ul. Kuźniczka Nowa 48.

  Wykonanie ciągu pieszego z nawierzchni asfaltowej z obrzeżami dwustronnymi.


 • Łazy Błędowskie (1 projekt)

  Budżet: 51 870,63 zł (0.65%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Modernizacja drogi przy ul. Zagórcze

  Szacunkowy koszt: 51 870,63 zł

  Odcinek istniejącej drogi przy ul. Zagórcze.

  Korytowanie i pokrycie nawierzchnią z kruszywa na długości około 200 m i na szerokość około 4 m. Bez krawężników.


 • Łęka (1 projekt)

  Budżet: 71 785,35 zł (0.9%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Sportowo rekreacyjne zagospodarowanie działki 713 przy ul. Zygmunta Różyckiego

  Szacunkowy koszt: 71 785,35 zł

  Działka nr 713 położona przy ul. Zygmunta Różyckiego (dawna Dąbrowszczaków).

  Budowa boiska do koszykówki typu „streetball” o wymiarach 10m x 10m.


 • Łęknice (4 projekty)

  Budżet: 191 451,48 zł (2.39%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Dokończenie budowy oraz doświetlenie miejsc postojowych

  Szacunkowy koszt: 108 000,00zł

  Teren przy blokach na ul. Topolowej 20 i 22

  Ustawienie 6 lamp z podwójnymi wysięgnikami na terenie parkingu.

  Nazwa projektu: Poszerzenie drogi dojazdowej - osiedlowej

  Szacunkowy koszt: 35 000,00 zł

  Wzdłuż drogi osiedlowej prowadzącej od bloku przy ul. Topolowej 24 w kierunku sklepu Lewiatan.

  Utworzenie 6 miejsc parkingowych, przeniesienie dwóch lamp znajdujących się na terenie tworzonych miejsc parkingowych na chodnik biegnący wzdłuż drogi.

  Nazwa projektu: Czym żyje miasto

  Szacunkowy koszt: 7 000,00 zł

  Plac przy sklepie Lewiatan i przychodni oraz teren przy placu zabaw i siłowni pod chmurką w pobliżu bloków przy ul. Topolowej 26.

  Ustawienie dwóch słupów ogłoszeniowych.

  Nazwa projektu: Nowości na dzień dobry

  Szacunkowy koszt: 41 451,48 zł

  Filia nr 20 Biblioteki Miejskiej ul. Topolowa 32

  Doposażenie biblioteki: zakup nowości książkowych oraz sprzętu komputerowego (komputery, tablety), który zostanie udostępniony mieszkańcom w bibliotece osiedlowej.


 • Łosień (2 projekty)

  Budżet: 115 289,53 zł (1.44%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu za Remizą OSP w Łośniu

  Szacunkowy koszt: 107 000,00 zł

  Teren za budynkiem Remizy OSP, ul. Gołonoska 33.

  Budowa zadaszenia o konstrukcji metalowej, poszycie dachowe lekkie, bezpieczne, trwałe. Powierzchnia zadaszenia maksymalnie możliwa za środki przeznaczone na ten projekt.

  Nazwa projektu: Doposażenie Biblioteki Filii nr 13

  Szacunkowy koszt: 8 289,53 zł

  ul. Pocztowa 3.

  Zakup nowości książkowych - 5000,00 zł, doposażenie kącika dla dzieci - 2289,53 i spotkania autorskie - 1000,00 zł.


 • Manhattan (3 projekty)

  Budżet: 411 995,15 zł (5.15%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Budowa parkingu przy ul. Długiej

  Szacunkowy koszt: 138 500,00 zł

  Teren wzdłuż ul. Długiej i przy bloku Długa nr 3.

  Wykonanie 18 miejsc postojowych wraz z chodnikiem wzdłuż ul.  Długiej i przy bloku Długa nr 3.

  Nazwa projektu: Zielony skwerek przy Leśnej - kontynuacja projektu

  Szacunkowy koszt: 230 000,00 zł

  Skwer pomiędzy blokami na ul. Leśnej i Długiej.

  Wymiana nawierzchni na istniejących chodnikach i wykonanie chodników w miejscu istniejących przedeptów. Instalacja oświetlenia, wymiana ławek, ustawienie koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych.

  Nazwa projektu: Spotkajmy się w bibliotece

  Szacunkowy koszt: 40 000,00 zł

  Filia nr 5 Biblioteki Miejskiej ul. Piłsudskiego 32

  Doposażenie biblioteki w nowości książkowe oraz przeznaczenie środków na przeprowadzenie warsztatów i spotkań autorskich oraz zakup materiałów edukacyjnych.


 • Marianki (1 projekt)

  Budżet: 41 439,11 zł (0.52%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Rozbudowa strefy rekreacyjnej dla wszystkich pokoleń

  Szacunkowy koszt: 41 439,11 zł

  Działka numer 329, ul. Marianki. Montaż 3 sztuk podwójnych urządzeń siłowni plenerowej - rozbudowa istniejącej siłowni.

  Kalistenika po sąsiedzku - działka nr 329, ul. Marianki, obok istniejącej siłowni plenerowej i placu zabaw. Wybudowanie urządzeń do kalisteniki. Projekt finansowany ze środków dla dzielnicy Ratanice. Szacunkowy koszt 41 320,75 zł.


 • Mydlice Południowe (3 projekty)

  Budżet: 567 697,44 zł (7.1%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: PAM Mydlice Plac Aktywności Mieszkańców etap III

  Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł

  ul. Grynia 11 (dawna ul. Dąbskiego ) i ul. Ludowa 9

  Stworzenie nowego placu zabaw wyposażonego w urządzenia zabawowe, ławki, kosze, ogrodzenie na nawierzchni poliuretanowej, posadzenie trawy. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

  Nazwa projektu: Parking i Skwer - Stare Mydlice

  Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł

  ul. Legionów Polskich 95-105

  Wykonanie możliwie największej ilości miejsc parkingowych (10 - 20) i drogi dojazdowej. Prace ziemne konieczne dla realizacji projektu oraz wyrównanie terenu pod skwer i wyznaczenie ścieżek.

  Nazwa projektu: Biblioteka - spotkanie z kulturą

  Szacunkowy koszt: 67 697,44 zł

   ul. Legionów Polskich 131

  Zakup nowości książkowych: książki tradycyjne i audiobooki. Gry na konsolę PS3, podłoga interaktywna, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne, artykuły szkolne i biurowe.


 • Mydlice Północne (3 projekty)

  Budżet: 402 986,11 zł (5.04%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: „Dąbrowski Nikisz" Rewitalizacja Historycznego Osiedla Robotniczego przy Hucie Bankowej

  Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł

  Teren „Dąbrowskiego Nikiszu” - rejon ul. Żeromskiego.

  Działania miękkie - warsztaty na terenie „Dąbrowskiego Nikiszu” integrujące mieszkańców dzielnicy. Podjęcie partnerskiej dyskusji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi rewitalizacją osiedla.
   

  Nazwa projektu: Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego na osiedlu Mydlice Północ oraz powiększenie parkingu + remont chodnika przy ul. Łukasińskiego 17 i Chopina 30A

  Szacunkowy koszt: 275 000,00 zł

  ul. Dąbrowskiego 38-44 ,ul. Łukasińskiego 17 i ul. Chopina 30A

  Remont chodnika do szer. 2m o pow. 850m2 oraz wyznaczenie 8 miejsc parkingowych.

  Nazwa projektu: Psigród, czyli osiedlowy plac zabaw i szkoleń dla czworonogów

  Szacunkowy koszt: 100 000,00 zł

  Skwer przy ul. Żeromskiego.

  Projekt zagospodarowania terenu, dostawa i montaż urządzeń typu agility, wykonanie ogrodzenia.


 • Okradzionów (1 projekt)

  Budżet: 73 148,56 zł (0.91%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Doposażenie placu zabaw na terenie placu szkolnego S.P. nr 28

  Szacunkowy koszt: 73 148,56 zł

  Teren obok budynku Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Górnej 1.

  Przebudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw. Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych oraz nawierzchni z mat przerostowych.


 • Osiedle Młodych Hutników (2 projekty)

  Budżet: 226 183,70 zł (2.83%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej miejscem przyjaznym mieszkańcom osiedla Młodych Hutników

  Szacunkowy koszt: 26 183,70 zł

  Filia Nr 10 MBP, Al. Zwycięstwa 91

  Zakup książek i zakup podłogi interaktywnej wraz z oprogramowaniem. Zorganizowanie spotkań autorskich.

  Nazwa projektu: Uporządkowanie terenów zewnętrznych

  Szacunkowy koszt: 200 000,00 zł

  Teren Osiedla Młodych Hutników wskazany przez mieszkańców na spotkaniach projektowych – zgodnie ze stworzoną mapą.

  Budowa parkingu na 14 miejsc parkingowych naprzeciw szkoły. Wykonanie chodnika przy bloku 89. Wybudowanie chodnika wzdłuż ogrodzenia przedszkola. Budowa parkingu na 6 miejsc parkingowych obok przedszkola przy garażach. Budowa parkingu na 8 miejsc parkingowych.


 • Piekło (1 projekt)

  Budżet: 76 052,79 zł (0.95%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Remont nawierzchni jezdni przy ul. Jasnej

  Szacunkowy koszt: 76 052,79 zł

  Droga wewnętrzna, ul. Jasna.

  Remont nawierzchni jezdni w zakresie możliwym za kwotę środków dla dzielnicy stanowiący kontynuację remontu zrealizowanego z poprzedniej edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.


 • Podlesie (1 projekt)

  Budżet: 86 365,77 zł (1.08%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Naprawa Chodnika ul. Florowska (dawna Buczka)

  Szacunkowy koszt: 86 367,77 zł

  ul. Florowska odcinek około 200 metrów od skrzyżowania z ul. Krótką w kierunku strzelnicy.

  Naprawa chodników w rejonie ul. Florowskiej (dawna Buczka).


 • Ratanice (1 projekt)

  Budżet: 41 320,57 zł (0.52%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Kalistenika po sąsiedzku

  Szacunkowy koszt: 41 320,75 zł

  Działka nr 329 przy ul. Marianki, w dzielnicy Marianki, obok istniejącej siłowni plenerowej i placu zabaw.

  Wybudowanie urządzeń do kalisteniki.


 • Reden (4 projekty)

  Budżet: 424 026,96 zł (5.3%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Doposażenie Filii Biblioteki Miejskiej nr 4

  Szacunkowy koszt: 30 000,00 zł

  Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4, ul. Reymonta 14.

  Zakup nowości książkowych.

  Nazwa projektu: Więcej miejsca dla samochodów poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych

  Szacunkowy koszt: 90 000,00 zł

  Parking na wysokości  budynków przy ul. Kopernika 42c, ul. Reymonta 14,16.

  Powiększenie powierzchni parkingu, asfalt, (nowe miejsca parkingowe), utwardzenie ciągów pieszych tzw. „przedeptów”, kostka betonowa, punktowa naprawa nawierzchni istniejącego parkingu. 

  Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury ulic

  Szacunkowy koszt: 204 000,00 zł

  Remont chodnika, ul. Królowej Jadwigi 1 - remont  chodnika, ul. Traugutta 26 - remont fragmentu chodnika, ul. Stara 13-15 - budowa parkingu, remont chodnika.

  Nazwa projektu: Plac zabaw

  Szacunkowy koszt: 100 000,00 zł

  Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Królowej Jadwigi 11 (dawne Gimnazjum nr 1).

  Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, z możliwością rozbudowy.


 • Reden-Adamiecki (3 projekty)

  Budżet: 448 742,55 zł (5.61%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Remont chodników przy przychodni "Merkury", Przedszkolu nr 20 i budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców - dokończenie projektu realizowanego w 2016

  Szacunkowy koszt: 278 000,00 zł

  Teren w pobliżu Przedszkola nr 20 oraz przychodni zdrowia „Merkury”.

  Budowa miejsc parkingowych, ciągów pieszych oraz fragmentu drogi stanowiącej połączenie dróg wewnętrznych.

  Nazwa projektu: Modernizacja ciągów pieszych oraz nowe miejsca parkingowe

  Szacunkowy koszt: 110 000,00 zł

  ul. 1-go Maja 50, ul. Wojska Polskiego 70.

  Projekt obejmuje remont chodnika wzdłuż budynku przy ul.1 Maja 50 oraz remont fragmentu chodnika i budowę trzech miejsc postojowych (prostopadłych) w rejonie ul. Wojska Polskiego 70.

  Nazwa projektu: Siłownia na powietrzu/miejsce rekreacji

  Szacunkowy koszt: 60 742,55 zł

  Na terenie zieleni przy chodniku asfaltowym biegnącym od ul. Korczaka do ul. Przemysłowej.

  Projekt przewiduje montaż 4 sztuk podwójnych urządzeń siłowni plenerowej , stolika szachowego, ławostołu piknikowego,  2 ławek parkowych, 2 „U” kształtnych stojaków rowerowych, 2 koszy na odpady.


 • Rudy (1 projekt)

  Budżet: 46 299,25 zł (0.58%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu Świetlicy Środowiskowej

  Szacunkowy koszt: 46 299,25 zł

  Teren przed Świetlicą Środowiskową przy ul. Rudy 13a.

  Montaż altany o wymiarach 5m x 5m, pod altaną kostka betonowa, grill ogrodowy, drewniane stoły i ławki.


 • Stara Dąbrowa (2 projekty)

  Budżet: 97 982,69 zł (1.22%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Mała architektura - kosze i ławki na terenie przed V LO

  Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł

  ul. Jaworowa, ul. Dębowa, ul. Wigury, ul. Kondratowicza.

  Dostawa i montaż 4 ławek parkowych i 2 koszy na terenie przed V LO, dostawa i montaż 2 ławek parkowych  i 1 kosza na ul. Jaworowej, dostawa i montaż 1 ławki parkowej i 1 kosza na ul. Dębowej, dostawa i montaż 1 ławki parkowej i 1 kosza na terenie ul.Wigury, dostawa i montaż 2 ławek parkowych i 1 kosza.

  Nazwa projektu: Chodnik dla Zamoya

  Szacunkowy koszt: 76 000,00 zł

  ul. Jaworowa 2 od strony sygnalizacji świetlnej okolice boiska szkolnego.

  Wykonanie ciągu pieszego o szer. 1,2m, zlikwidowanie schodka , oświetlenie przy chodniku.


 • Stary Gołonóg (2 projekty)

  Budżet: 319 356,14 zł (3.99%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Monitoring na ul. Wybickiego

  Szacunkowy koszt: 119 356,14 zł

  Dwa punkty montażu kamer: (1)Skrzyżowanie ul. Wybickiego z ul. Tierieszkowej, po stronie osiedla Cedlera w rejonie przejścia dla pieszych; (2) przystanek autobusowy na ul. Wybickiego

  Montaż dwóch kamer wraz z infrastrukturą do transferu i zapisu sygnału.

  Nazwa projektu: Usprawnienie ruchu drogowego na ul. Krasickiego i ul. Bema

  Szacunkowy koszt: 200 000,00 zł

  Na terenie zielonym przy ul. Bema, wzdłuż ogrodzenia  z terenem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz przy ul. Krasickiego 4, na wysokości południowej ściany bloku przy ul. Krasickiego 4.

  Projekt obejmuje budowę nowych miejsc parkingowych prostopadłych, z kostki betonowej bezfazowej przy ul. Bema oraz utwardzenie fragmentu terenu i oznakowanie poziome na jezdni dla służb  tzw. „koperta” przy ul. Krasickiego 4.


 • Staszic (1 projekt)

  Budżet: 94 485,76 zł (1.18%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Naprawa Chodnika

  Szacunkowy koszt: 94 485,76 zł

  ul. Południowa

  Naprawa chodników w rejonie ul. Południowej.


 • Strzemieszyce Małe (1 projekt)

  Budżet: 112 148,22 zł (1.4%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Droga do Anny

  Szacunkowy koszt: 112 724,00 zł

  Pobliże kościoła i posesji nr 30 - 40 przy ul. Anny.

  Utwardzenie nawierzchni we wskazanej lokalizacji.


 • Strzemieszyce Wielkie (6 projektów)

  Budżet: 513 583,93 zł (6.42%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Monitoring wizyjny

  Szacunkowy koszt: 54 000,00 zł

  Skrzyżowanie ulic Ofiar Katynia i Stacyjnej.

  Montaż kamery szybkoobrotowej na słupie stalowym, doprowadzenie instalacji światłowodowej, zakup licencji.

  Nazwa projektu: Zaparkuj bezpiecznie przy szkole

  Szacunkowy koszt: 80 000 zł

  ul. Ofiar Katynia obok ZS-P nr 4

  Budowa nowych miejsc parkingowych, przeniesienie chodnika.

  Nazwa projektu: Skwer przed dworcem

  Szacunkowy koszt: 33 000,00 zł

  Plac przed byłym dworcem Strzemieszyce Wielkie przy skrzyżowaniu ul.  Warszawskiej i Stacyjnej.

  Budowa chodnika przy przystanku na ul.  Stacyjnej, wymiana lub naprawa ławek, jeżeli wystarczy środków to montaż koszy na skwerze.

  Nazwa projektu: Park Srocza Góra

  Szacunkowy koszt: 56 000,00 zł

  Teren stanowiska dokumentacyjnego Srocza Góra. Pomiędzy ul. DK 94 i Strzemieszycką.

  Pielęgnacja zieleni: przetrzebienie istniejących ścieżek, poprawa oznakowania, montaż trwałych barierek ochronnych w okolicy jaskiń i uskoku.

  Nazwa projektu: Park Grabocin

  Szacunkowy koszt: 260 000,00 zł

  W rejonie ul. Grabocińskiej  i ul. Chabrowej.

  Budowa ścieżek pieszych. Rozszerzenie projektu z poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego.

  Nazwa projektu: Doposażenie biblioteki

  Szacunkowy koszt: 30 000,00 zł

  Biblioteka Miejska Filia nr 8 w Strzemieszycach Wielkich.

  Pieniądze te będą przeznaczone na: zakup nowości książkowych 17 000,00 zł, audiobooków 5 000,00 zł, pomocy dla dzieci 3 000,00 zł, spotkania twórcze 5 000,00 zł.


 • Śródmieście (3 projekty)

  Budżet: 458 462,83 zł (5.73%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej

  Szacunkowy koszt: 48 000,00 zł

  Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kościuszki 25.

  Zakup nowości książkowych.

  Nazwa projektu: Remont i modernizacja dróg, chodników i miejsc parkingowych

  Szacunkowy koszt: 90 000,00 zł

  Teren pomiędzy budynkami Bandrowskiego  1 B i Bandrowskiego 3A, działki: 45/3; 45/4.

  Przedmiotem projektu jest wymiana nawierzchni: jezdni, chodników i miejsc postojowych. 

  Nazwa projektu: Remont osiedlowego parkingu samochodowego ul. Kościuszki

  Szacunkowy koszt: 320 462,83 zł

  Tereny zewnętrzne osiedla w rejonie  budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 38 A.

  Przedmiotem projektu jest wymiana nawierzchni:  drogi dojazdowej, ciągów pieszych, miejsc postojowych. Wzmocnienie skarp.


 • Trzebiesławice (1 projekt)

  Budżet: 92 707,66 zł (1.16%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Nowa nawierzchnia pod nowym zadaszeniem

  Szacunkowy koszt: 92 707,66 zł

  Teren przy Remizie OSP, ul. Modrzewiowa 47.

  Wykonanie nowej nawierzchni do tańczenia pod nowym zadaszeniem, wyburzenie starej sceny.


 • Tucznawa-Bugaj-Sikorka (2 projekty)

  Budżet: 172 070,19 zł (2.15%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Multimedia w bibliotece źródłem wiedzy, edukacji i rozrywki

  Szacunkowy koszt: 22 070,19 zł

  Filia Nr 16 MBP, ul. Ks. Stanisława 1

  Zakup książek, zakup tablicy interaktywnej

  Nazwa projektu: Budowa parku rozrywki Tucznawa – Bugaj – Sikorka

  Szacunkowy koszt: 150 000,00 zł

  Teren za OSP Tucznawa, pomiędzy boiskiem a ul. Ks. Stanisława

  Projekt polega budowie placu zabaw. Zgodnie z I etapem: ułożenie 30 m chodnika od boiska w kierunku ul. Ks. Stanisława, zamontowanie trzech urządzeń zabawowych: żółwiowy zakątek, huśtawka „Bocianie gniazdo” i huśtawka „Hip Hop”.


 • Tworzeń (1 projekt)

  Budżet: 222 686,77 zł (2.78%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Aktywny Junior – Aktywny Senior

  Szacunkowy koszt: 222 600,00 zł

  Plac przy Szkole Podstawowej nr 11. Al. Piłsudskiego 103.

  Montaż 6 urządzeń zabawowych, 13 stojaków na rowery,3 koszy na śmieci, 7 ławek, 3 urządzeń siłowni zewnętrznej.


 • Ujejsce (4 projekty)

  Budżet: 155 830,21 zł (1.95%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Sala pod chmurką

  Szacunkowy koszt: 31 830,21 zł

  Teren przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Mieszka I 20.

  Przedmiotem projektu jest dostawa 4 drewnianych ławostołów wraz z montażem na kostce betonowej. Dostawa 2 tablic do rysowania kredą, wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej pod ławostołami.

  Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP drugi etap

  Szacunkowy koszt: 72 000,00 zł

  Teren obok Remizy OSP w Ujejscu, ul. Ujejska 87A.

  Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, dostawa i montaż urządzenia „Twierdza – wysoka baszta”, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych pod urządzeniem, montaż piłkochwytu pomiędzy placem zabaw a boiskiem sportowym.

  Nazwa projektu: Plenerowy zestaw przy Remizie OSP

  Szacunkowy koszt: 35 000,00 zł

  Teren obok Remizy OSP w Ujejscu, ul. Ujejska 87A.

  Przedmiot projektu - dostawa i montaż 10 betonowo - drewnianych ławostołów.

  Nazwa projektu: Przyjazna biblioteka dla małych i dużych

  Szacunkowy koszt: 5 000,00 zł

  Filia nr 17 MBP przy ul. Mieszka I 20.

  Zakup nowości książkowych: książka tradycyjna, audiobooki, książki zabawki dla dzieci, za kwotę 3 000,00 zł. Zakup mebli do kącika dla najmłodszych czytelników (m. in. mobilne pojemniki na książki), za kwotę 2 000,00 zł.


 • Ząbkowice (3 projekty)

  Budżet: 423 137,91 zł (5.29%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Relaks i zabawa w Domu Kultury Ząbkowice dla seniora i juniora

  Szacunkowy koszt: 40 000,00 zł

  Trawnik na tyłach Domu Kultury Ząbkowice.

  Stworzenie projektu zagospodarowania terenu, budowa altany ogrodowej o wymiarach 5m x 6m z grillem stacjonarnym, montaż dwóch ławostołów piknikowych.

  Nazwa projektu: Rewitalizacja Amfiteatru Ząbkowickiego

  Szacunkowy koszt: 313 137,00 zł

  Park wzdłuż ul. Aleja Zwycięstwa, gdzie mieści się niszczejąca muszla koncertowa.

  Zgodnie z wytycznymi architektonicznymi zakres prac obejmuje: budowę ścieżek z kostki brukowej niefazowanej, budowę placu zabaw z montażem następujących urządzeń: wieża widokowa, sprężynowiec konik, huśtawka „Bocianie gniazdo”, ważka metalowa na trzech sprężynach, trampolina oraz budowę mini skateparku. Dokładny zakres robót zostanie ustalony zgodnie z projektem technicznym wykonanym przez architekta i weryfikacji przez wydział merytoryczny UM.

  Nazwa projektu: Rewitalizacja parku w pobliżu SP 21 i stacji benzynowej i modernizacja placu zabaw

  Szacunkowy koszt: 70 000,00 zł

  Park Tysiąclecia przy ul. Armii Krajowej, obok ronda i stacji benzynowej Orlen.

  Zgodnie z wytycznymi architektonicznymi projekt zakłada montaż trzech urządzeń zabawowych: zjazd linowy Tarzan, tunel Anakonda oraz huśtawka „Bocianie gniazdo”. Dokładny zakres robót zostanie określony w dokumentacji technicznej stworzonej przez architekta na zlecenie UM.


 • Zielona-Korzeniec-Dziewiąty (2 projekty)

  Budżet: 335 062,69 zł (4.19%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Remont drogi przy Zespole Szkół Ekonomicznych

  Szacunkowy koszt: 120 000,00 zł

  Droga prowadząca do Zespołu Szkół Ekonomicznych od ul. Zawidzkiej (dawna Łańcuckiego)

  Remont nawierzchni istniejącej drogi.

  Nazwa projektu: Budowa placów zabaw i Skwerki rodzinne

  Szacunkowy koszt: 215 062,69 zł

  Przy ul.Dubois przed Przedszkolem nr 6.

  Zbudowanie placu zabaw oraz skwerku rodzinnego w oparciu o sugestie mieszkańców przedstawione podczas spotkań projektowych i stworzoną na ich podstawie koncepcję architektoniczną.


Ładowanie...